Jak zjistit pracovní kanál soupravy Flex EX

Postup platí jen pro Flex EX.

Vysílač vypněte vypínačem a uvolněte tlačítko STOP. Stiskněte tlačítka PB1, PB2 a PB3, a vysílač zapněte otočením vypínače do polohy ON.
Tlačítka uvolněte. LED STATUS indikuje počtem zelených a červených bliknutí číslo nastaveného kanálu, zeleně desítky (10) a červeně jednotky (1).
Příklady: 2× zeleně + 5× červeně = kanál č. 25, 6× červeně = kanál č. 06, 3× zeleně. = kanál č. 30.

Pozor: tlačítka u Flex EX jsou číslované zprava doleva ! Stiskem jiných tlačítek si můžete vysílač vymazat.

Video s postupem najdete na stránce Flex EX.