Jak zkontrolovat, že je přijímač Flex EX v pořádku

Na přijímači, který je v pořádku trvale svítí červené LED POWER a COM a LED STATUS bliká zeleně. Jedině po vypnutí vysílačky vypínačem blikne LED STATUS 2× červeně a potom už zase zeleně.

Jestli máte s rádiem nějaké problémy a LED přijímače svítí výše uvedeným způsobem, je chyba jinde.

Když je přijímač ve stavu stand-by (připraven k nastartování) bliká LED STATUS zeleně pomalu, když je nastartovaný a STOP relé sepnutá, bliká LED STATUS zeleně rychle.

LED SQ je jen informační (jen u Flex EX, Flex EX2 už jí vůbec nemá) a krátce blikne při každém zjištění jakéhokoli rádiového signálu 433 MHz přijímačem. Nemá žádný praktický význam.