Flex PRO Tethered

Ovladače s 8 nebo 12 proporcionálními tlačítky vhodné pro plynulé ovládání pohybů strojů. Připojení kabelem sběrnicí CAN-BUS. Napájení z přijímače.

Vysílač umožňuje kdykoli během provozu omezit maximální výstupní hodnoty analogových výstupů na 25%, 50%, nebo 75% maxima. Nastavená hodnota je indikována pomocí LED1 – LED4.

Flex PRO Tethered se připojí ke CAN-BUS sběrnici zařízení. Lze použít i s libovolným přijímačem. Vhodný přijímač se volí podle konkrétní aplikace.