Vážení břemen – zobrazení hmotnosti břemene na displeji vysílače

Pokud Vám stačí tlačítkový vysílač se 4, 8 nebo 12 proporcionálními tlačítky můžeme nabídnout vysílač Flex VUE. Pokud potřebujete joysticky, lineární páky nebo více ovládacích prvků Vaše požadavky splní pulty MLTX2 nebo XLTX.

Jako přijímač vyhoví modulární Flex M s datovým modulem.

TER ČESKÁ nabízí měřící tenzometry a displeje MICRA. Displej MICRA zpracuje signál tenzometru a na malém displeji zobrazí hmotnost břemene. Do MICRY se doplní datová karta s výstupem RS232, kterým se data z displeje přenesou do datové karty přijímače, který je pošle na displej vysílače. Přenos je rychlý a na displeji vysílačky vidíte stejnou hodnotu jako na displeji MICRA. Můžete si přidat i libovolný další text např. jednotky.

Do Flex M je možné i naprogramovat nějaké omezení při překročení definované hmotnosti.

Váha břemene na displeji Flex VUE
Ukázka systému Flex VUE a Flex M. Rozdíl v hodnotách na displeji MICRA a na vysílačce je způsoben rychlostí změny. Přenos dat probíhá 10× za sekundu.

Teoreticky je možná i levnější varianta s analogovým přenosem a levnějším přijímačem IS2. Do MICRY se instaluje analogová karta, která se připojí k analogovému vstupu IS2. Na displeji je potom možné zobrazit jen relativní hodnotu zatížení v % nastaveného maxima.
Tento způsob vážení je jen orientační, přesností nevyniká a určitě ho nemůžeme doporučit.